Veel gestelde vragen

Informatie

PrijsExpress staat altijd open voor nieuwe ophaalpunten. Zowel landelijke ketens als plaatselijke ondernemers zijn van harte welkom. U kunt uw contactgegevens opgeven via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkweek antwoord. Als er een afhaalprijs op de postcode van uw winkel is gevallen, dan neemt PrijsExpress telefonisch contact met u op.

Voor veel ophaalpunten levert de actie voornamelijk meer klanten op. Veel winnaars zijn nog nooit bij u in de winkel geweest. Vaak nemen zij extra boodschappen mee. Zo heeft u niet alleen extra traffic, maar ook extra verkoop! Daarnaast genereert de actie gratis naamsbekendheid, zowel op de cadeaubon als op de winnaarsbrief die elke winnaar ontvangt, staat uw bedrijfsnaam en adres. Tot slot ontvangt u per ingeleverde cadeaubon een kleine vergoeding van PrijsExpress, als dank voor de samenwerking.

In principe kost de actie u niets. PrijsExpress gaat ervanuit dat voor iedere weggenomen prijs een cadeaubon ingeleverd wordt. Hiervoor brengt PrijsExpress niets in rekening. Mochten er prijzen weggenomen zijn, waar geen cadeaubon tegenover staat, dan zal PrijsExpress de eerder gecommuniceerde verkoopprijs in rekening brengen. Dit geldt vanaf een saldo van 5 prijzen, waar geen cadeaubon tegenover staat. Deze inkoopprijs is per prijs verschillend. PrijsExpress informeert u hierover in de informatiemail die voor de actieperiode naar u wordt gestuurd. Heeft u toegezegd ophaalpunt te zijn voor één van de prijzen en geen informatiemail ontvangen? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@prijsexpress.nl.

Als ophaalpunt bent u voor de winnaars de locatie waar zij hun gewonnen prijs op kunnen halen. Zij ontvangen een cadeaubon en leveren deze bij u in voor een door PrijsExpress aangeleverde prijs. Door info@prijsexpress.nl is hierover een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Het is vervelend als u niet ontvangt wat is toegezegd. Wilt u contact opnemen met ons via info@prijsexpress.nl? Dan wordt gecontroleerd of uw e-mailadres goed in het systeem staat en wordt de mail (opnieuw) aan u toegezonden.

Voordat de actieperiode bij u van start gaat, moet (een aantal van) de aangeleverde prijzen duidelijk in uw winkel staan. U wordt daarnaast dringend geadviseerd om, indien mogelijk, de EAN codes van de cadeaubonnen en het pakket in uw systeem toe te voegen. PrijsExpress zal u verdere informatie toezenden over de leveringen en de leverdata. Heeft u geen mail ontvangen, maar gaat de actie binnen 2 werkdagen bij u van start? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Leveringen

Elke actieperiode start op zaterdag. In de week voor de eerste actiedag levert PrijsExpress (een gedeelte van) de prijzen bij u aan. U ontvangt minimaal 3 dagen van tevoren een mail met daarin informatie over de exacte leverdag.

In het telefoongesprek voorafgaand aan de actie is met u doorgesproken hoeveel prijzen er per keer bij u geleverd kunnen worden. Deze pakketten worden geleverd in displays in de Nationale Postcode Loterij stijl. Het maximale aantal displays is per mail aan u bevestigd. PrijsExpress levert nooit meer displays dan met u is afgesproken. Bij de eerste levering ontvangt u een stoepbord, zodat de winnaar duidelijk kan zien dat hij bij u de prijs op kan halen. Door info@prijsexpress.nl is hierover een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

PrijsExpress levert de producten in de week voordat de actie start. Gezien de grote hoeveelheid ophaallocaties is het helaas niet mogelijk alle ophaalpunten op vrijdag te bezoeken.. Daarom kan het gebeuren dat u eerder in de week al prijzen ontvangt. PrijsExpress ziet er op toe dat de werkdag waarop u de eerste levering heeft ontvangen, ook de werkdag is waarop de prijzen retour worden gehaald. Hierdoor staan de prijzen nooit langer dan 3 weken bij u op locatie (hiervoor hanteert PrijsExpress een marge van maximaal 1 dag).

PrijsExpress heeft in het telefoongesprek voor de actie met u afgesproken hoeveel displays met prijzen u per keer in uw winkel kunt ontvangen. Dit maximum hanteert PrijsExpress gedurende de volledige actieperiode. U zult per levering nooit meer ontvangen dan telefonisch met u is afgesproken.

Bij elke levering ontvangt u een vrachtbrief van de chauffeur met daarop het aantal geleverde prijzen. Heeft u geen vrachtbrief ontvangen? Laat dit weten via info@prijsexpress.nl voor een kopie van de vrachtbrief.

PrijsExpress probeert altijd gericht het aantal benodigde prijzen bij u te leveren. Het kan zo zijn, dat u meer heeft afgesproken dan u in totaal nodig zult hebben. In dat geval levert PrijsExpress minder, zodat u gedurende de actieperiode geen overschot heeft. In uitzonderlijke gevallen komt PrijsExpress tijdens de actieperiode toch de voorraad nog bij u aanvullen. Hiervoor ontvangt u maximaal 3 dagen van tevoren een mail. Twijfelt u of de levering op tijd zal plaatsvinden? Neemt u dan contact op via 088-3747125 of info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

De ervaring leert, dat niet alle winnaars de prijs komen ophalen. Ongeveer 60-80 procent van de winnaars haalt de prijs daadwerkelijk bij u op. PrijsExpress bepaalt op basis van jarenlange ervaring hoeveel prijzen u ontvangt. Op de vrijdag voordat de actie start, ontvangt u een mail van PrijsExpress hoeveel prijzen u gedurende de actie gaat ontvangen. Heeft u geen mail gehad of wilt u contact over de leveringen? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Heeft u een mail ontvangen van PrijsExpress en wordt er vandaag nog bij u geleverd? Dan kunt u aan de winnaars doorgeven dat uw voorraad voor 17:00 uur is bijgevuld. Heeft u geen prijzen meer, maar ook (nog) niets gehoord van PrijsExpress? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via 088-3747125. PrijsExpress zal u dan zo snel mogelijk laten weten wanneer uw voorraad wordt aangevuld.

In principe hoeft u niets te bestellen, PrijsExpress vult automatisch de voorraad bij u aan. Wanneer u de levering kunt verwachten vindt u in de mail die u ontvangt op de vrijdag voordat de actieperiode start. Heeft u geen mail ontvangen, maar verwacht u een levering nodig te hebben? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Heeft PrijsExpress aangegeven dat u nog een levering zult ontvangen, maar heeft u nog voldoende prijzen op voorraad? Neem dan contact op met 088-3747125. In overleg met één van de medewerkers zal worden besloten of en wanneer u nog een levering zult ontvangen.

De actieperiode eindigt altijd op de zondag 2 weken na de eerste actiedag. PrijsExpress haalt alles bij u retour op de maandag tot en met de vrijdag na de laatste actiedag. De weekdag waarop u voor de actie bent beleverd, is ook de weekdag waarop PrijsExpress alles bij u retour haalt. Hierdoor staan de producten nooit langer dan 3 weken bij u op locatie. (Hiervoor hanteert PrijsExpress een marge van maximaal 1 dag). PrijsExpress haalt de overgebleven prijzen, de geleverde display(s), de ingeleverde cadeaubonnen en het stoepbord bij u op.

PrijsExpress haalt alles bij u retour op de maandag tot en met de vrijdag na de laatste actiedag. De weekdag waarop u voor de actie bent beleverd, is ook de weekdag waarop PrijsExpress alles bij u retour haalt. Hierdoor staan de producten nooit langer dan 3 weken bij u op locatie(PrijsExpress hanteert een marge van maximaal 1 dag).

Prijzen

Voor de actie uit bent u telefonisch door PrijsExpress benaderd. In dit gesprek is aangegeven voor welke prijs u ophaalpunt zult zijn. Daarna is door info@prijsexpress.nl een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Door info@prijsexpress.nl is een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs waarvoor u ophaalpunt bent. Hierin staat ook het antwoord op bovenstaande vraag. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Door info@prijsexpress.nl is een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs waarvoor u ophaalpunt bent. Hierin staat ook het antwoord op bovenstaande vraag. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

In principe zijn de prijzen gereserveerd voor de winnaars van de Nationale Postcode Loterij. Daarom wordt actieve verkoop niet toegestaan. Wil een winnaar graag een extra prijs kopen, dan betaalt u daarvoor een inkoopprijs. Door info@prijsexpress.nl is een informatiemail aan u verzonden met alle logistieke informatie over de prijs waarvoor u ophaalpunt bent. Hierin staat ook de inkoop- en adviesverkoopprijs. Heeft u deze mail niet ontvangen? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit per mail te laten weten. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen worden door PrijsExpress aan het einde van de actie opgehaald. U wordt daarom vriendelijk verzocht tijdens de actieperiode de door de winnaars ingeleverde cadeaubonnen goed te bewaren, zodat de chauffeur deze na de actieperiode mee kan nemen. De cadeaubonnen mogen niet worden beschadigd door nietjes of plakband. U hoeft de cadeaubonnen niet te tellen, dit wordt op het hoofdkantoor van PrijsExpress machinaal gedaan. Als u tijdens de actieperiode de cadeaubonnen heeft gescand, wordt u vriendelijk verzocht een uitdraai hiervan mee te geven aan de chauffeur die alles bij u retour komt halen.

PrijsExpress raadt nadrukkelijk aan om de ingeleverde cadeaubonnen, indien mogelijk, aan uw kassa te scannen. Dit om zoekgeraakte cadeaubonnen te kunnen vervangen. Het scannen van de cadeaubon is niet verplicht. Aan het einde van de actieperiode haalt PrijsExpress de ingeleverde cadeaubonnen bij u op. Indien u bent aangesloten bij een landelijke keten, dan zijn de EAN codes al toegevoegd door uw hoofdkantoor.

Het is vervelend als winnaars niet ontvangen waar ze recht op hebben. In dit geval wordt u geadviseerd om de winnaar contact op te laten nemen met de klantenservice van de Nationale Postcode Loterij: 0900-3001500.

De winnaarsbrief geldt helaas niet als vervanger van de cadeaubon. In dit geval wordt u geadviseerd om de winnaar contact op te laten nemen met de klantenservice van de Nationale Postcode Loterij: 0900-3001500.

Met de cadeaubonnen toont u aan dat u de door PrijsExpress aangeleverde prijzen daadwerkelijk aan winnaars hebt meegegeven. Zonder cadeaubonnen wordt door PrijsExpress per uitgegeven prijs een inkoopprijs in rekening gebracht. Heeft u de cadeaubonnen weggegooid, maar ook gescand? Dan wordt u vriendelijk verzocht een uitdraai van de gescande cadeaubonnen mee te geven met de chauffeur of te mailen naar info@prijsexpress.nl. Heeft u de cadeaubonnen niet gescand en toch weggegooid? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Administratieve afhandeling

Met de Coop, DekaMarkt, Jan Linders, GroenRijk, Praxis, Primera en Poiesz heeft PrijsExpress landelijke afspraken. Als u bent aangesloten bij één van deze winkels, dan wordt een aantal zaken via uw hoofdkantoor geregeld. Voor meer informatie hierover wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via 088-3747125.

PrijsExpress handelt de actieperiode administratief af door het versturen van een (credit)factuur. Hierop ontvangt u uw vergoeding n.a.v. de door u ingeleverde en door PrijsExpress nagetelde cadeaubonnen. Daar komt uw saldo geleverde prijzen zonder cadeaubon tegenover te staan. Dit geeft onderaan de factuur een bedrag. Staat voor dit bedrag een minteken? Dan ontvangt u geld van PrijsExpress. Heeft u uw rekeningnummer nog niet doorgegeven? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord. Staat onderaan de factuur een te betalen bedrag? Dan heeft u minder cadeaubonnen ingeleverd dan er aan prijzen aan u zijn geleverd. Wilt u hierover in contact komen met PrijsExpress? Ook dan kunt u een mail sturen naar info@prijsexpress.nl.

Als u een creditfactuur heeft ontvangen, dan wordt door PrijsExpress binnen 14 dagen uw vergoeding overgemaakt. Dit kan alleen als PrijsExpress uw rekeningnummer eerder heeft ontvangen. Heeft u nog nooit uw rekeningnummer doorgegeven? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Heeft u eerder meegedaan aan een actie en heeft u toen uw rekeningnummer doorgegeven? Op dat rekeningnummer zal u vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum worden gestort. Heeft u een nieuw rekeningnummer of heeft u nog niet eerder uw rekeningnummer doorgegeven? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Met een aantal landelijke ketens wordt de afhandeling gedaan op basis van doorfacturatie aan het hoofdkantoor. Of dit op u van toepassing is, kunt u lezen in de mail die u maximaal 3 weken na de actieperiode ontvangt. Heeft u geen mail ontvangen? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Heeft u een factuur ontvangen, maar bent u het niet eens met de inhoud van de factuur? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkweek een antwoord.

Bent u aangesloten bij één van de landelijke ketens? Dan is uw vergoeding via uw hoofdkantoor geregeld. U kunt bij uw hoofdkantoor navragen wanneer u de vergoeding ontvangt. Hierover heeft u maximaal 3 weken na de actieperiode een mail ontvangen. Heeft u geen mail ontvangen? In dat geval wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord. Ben u niet aangesloten bij een landelijke keten? Dan is waarschijnlijk uw rekeningnummer bij ons onbekend. Wij verzoeken u vriendelijk uw rekeningnummer door te geven via info@prijsexpress.nl. Uw vergoeding zal naar u worden overgemaakt.

Overig

Het kan gebeuren dat u een vraag heeft die na het lezen van deze webpagina (nog) niet beantwoord is. In dat geval wordt u vriendelijk verzocht uw vraag te stellen via info@prijsexpress.nl. U ontvangt binnen 1 werkdag een antwoord.

Load More